Privacyverklaring

Energiemastering.nl, gevestigd aan de Van Rijtstraat 104 - 2286 WS RIJSWIJK-BUITEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Energiemastering, gevestigd in RIJSWIJK-BUITEN
G.F. Versteeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Energiemastering, hij is te bereiken via gfversteeg@energiemastering.net en telefoon +31 70 393 93 26

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energiemastering vraagt uitsluitend de NAAM en het E-MAILADRES van diegene die ons CONTACTFORMULIER invullen en verzenden.
Wij halen het IP-adres van een gebruiker op en slaan dit op om goed te kunnen navigeren op onze websites. Dit IP-adres wordt NIET direct bij het binnenkomen op onze hoofdindex opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor het onthouden van een gekozen ZOEKWEG en het NAVIGEREN binnen onze sites wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van het IP-adres van de gebruiker.
Het E-MAILADRES en de NAAM wordt UITSLUITEND gebruikt om terug te kunnen reageren op een vraag en/of verzoek van een, door de internetgebruiker, aan ons verzonden CONTACTFORMULIER.

Hoe worden de persoonsgegevens bewaard

De NAAM, het E-MALADRES, het IP-adres en de navigatiegegevens van de gebruiker worden opgeslagen in onze DataBase van Microsoft in Azure (cloud). Deze DataBase wordt met de grootst mogelijke beveiliging door Microsoft bewaakt.

Opgeslagen persoonsgegevens inzien

Via een link bovenaan deze Privacyverklaring kunnen alle persoonlijke gegevens die wij van een internetgebruiker opgeslagen hebben, door de gebruiker zelf getoond worden. Deze gevens zijn daar ook weer door diezelfde gebruiker te verwijderen. Omdat wij persoonlijke gegevens alleen via het IP-adres opslaan, kunnen er uitsluitend gegevens getoond worden door een computer, mobiele-telefoon of tablet, waarmee het contact geweest is met onze sites en nog steeds hetzelfde IP-adres heeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op dit moment worden er GEEN COOKIES door Energiemastering gebruikt binnen haar sites. Eventueel bij een toekomstig gebruik zal dit uitsluitend bestaan uit TECHNISCHE- en FUNCTIONELE COOKIES. Dus GEEN COOKIES die inbeuk maken op de PRIVACY.